Предимно слънчево
Предимно слънчево
23°C
 

Природна забележителност Моравска

Със заповед номер 133 от 22 Февруари 1985 година, на Комитета за опазване на природната среда, с име „Моравска“ – 252 хектара площ, на 450 метра надморска височина, са обявени за природозащитена забележителност.

Целта е да се запази средиземноморската растителност с главно участие на дървовидна хвойна.

Дървовидна хвойна

Дървовидна хвойна

Най-широко този дървесен вид е разпространен в района на Горна Брезница, при Люти връх. В съобщество с дървовидната хвойна виреят – косматият дъб, келявият габър, водният габър, зелениката.

Физикогеографските и климатичните условия са сродни с тези на националния резерват „Тисата“.