Облачно
Облачно
8°C
 

Природозащитена местност Буйна

Буйна

Буйна

Буйна е местност, която се намира в северозападната част на Горна Брезница. Tя е едно истинско чинарово царство. Като на парад на площ 10 декара тук са се подредили чинарови великани, образуващи с мощните си клони един огромен чадър, пред който слънцето едва успява да проникне и то само в някои от часовете на деня. Хралупи, дървени образувания, вити и сплели клони, впити мощно в земята коренища. От корените на един великан бълбукат водите на изворче, с ледена водица само през лятото, тъй като пресъхва през зимата.

Буйна

Буйна

Буйна е поляна, на която много години жителите на Горна Брезница и гостите им са празнували събори, посветени на Илинденското въстание. Тук се е сгушила мандра, която много години е била единствена в Пиринския край, специализирана в производството на балкански кашкавал.

Със заповед номер 1729 на Министерството на горите и опазването на природата през 1972 година, Буйна е обявена за природозащитена местност.

Обявена е за природна забележителност през 1994 година със заповед на министъра на горите и опазване на природната среда. А през 2003 година е прекатегоризирана в защитена местност – „Естествено находище на чинар – Буйна”.

Обявена е с цел да се опазят естествено находище на чинари с възраст над 300 години.

Галерия със снимки на Природозащитена местност Буйна