Седи Каля…

Седи Каля, Кальо мори,
под цръна църница,
седи Каля, Кольо мори,
модри конци сука.

Модри конци сука Каля,
люто майка кълне,
люто майка кълне,
натемате мале.

Натемате ле, стара мале,
що ме даде, мале,
що ме даде, стара ле мале,
на туй старо аро.
На туй старо аро, мале,
аро белобрадо.

На ръка му легнеш, мале,
като на грамада,
дума му мириса мале,
като на мешина.

У пазва му бръкнеш, мале,
като во коприва,
натемате, стара мале,
що ме даде, мале.