Облачно
Облачно
4°C
 

Кучкарника

Тази местност се намира на десния бряг на река Брезнишка, която се нарича Стара река. Тя отстои на 3 км на запад от природозащитената местност Буйна.Кучкарника

И тук е чудо на природата – едно компактно чинарово находище. Хралупи, дървесни образувания, вити клони, подпиращи небесни висини, позлатена от слънцето шума.

Кучкарника

За опазването на чинарите е гарантирано – заповед 1427 от 1974 година на Министерството на горите и опазването на природната среда обявява Кучкарника за природозащитен обект и чинарите попадат под закрилата и емблемата на брадатия орел. Тази местност е от голямо значение за опазване на крайречните чинарови гори с възраст над 300 години.